שירותי חשבות חוץ
 
 
 

שירותי חשבות חוץ

 
צוות מקצועי ובראשו מנהל כספים צמוד, יעניק לך ליווי עסקי פיננסי מקצועי. מנהל הכספים בהשכלתו הינו רואה חשבון בעל ידע עסקי בתחום הפיננסי ואשר ייתן לך דיווח על תוצאות פעילות עסקית עדכנית של העסק אחת לשבוע ועל פי דרישה וכן ישתף אותך בסוגיות הקשורות לפעילות העסקית הפיננסית, במטרה לקבל החלטה עסקית נבונה ומתאימה לתנאי העסק.
 
 
 
 
 
 
 
אקטואריה ואיזון משאבים
 
 
 

אקטואריה ואיזון משאבים

 
אקטוארים עושים שימוש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות בשילוב עם מודלים כלכליים ומימוניים בכדי לכמת סיכונים ולפתח דרכי התמודדות עסקיות עימם. שימוש בכלי החשיבה האקטואריים מאפשר לייצר ערך לעסקים; לתמוך בקבלת החלטות תוך מיפוי והבנה מלאה של הסיכונים, ולתכנן את העתיד לאחר מיפוי האפשרויות השונות.
 
 
 
 
 
 
 
ליווי עסקי
 
 
 

ליווי עסקי

 
יעוץ עסקי יעניק לבעל עסק שנמצא במשבר, או בחוסר זמן, סיוע בניהול הנתונים הפיננסים, שקיפות מלאה למצב העסק ברמה חודשית, פיקוח על מערך הגביה ובניית תקציב שנתי. אנו נעניק לבעל העסק ליווי צמוד בבית העסק ברמה יומית ושבועית בהתאם לדרישה וכן ידע וכלים שעל פי הן ניתן לקבל נתונים חודשיים ולקבל החלטות השקעה "און ליין".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ניהול כספים

 
בין יתר שירותים אנו נבדוק את מערך הגזברות ואשראי לרבות ביצוע תשלומים, גביה, ניהול קווי אשראי וכדומה. במהלך העבודה אנו נבצע בקרה ופיקוח על עבודת מנהל החשבונות על-מנת להבטיח הנהלת חשבונות תקינה ורישומים נאותים בספרי החברה מבוצעים באופן מיידי.
 
 
 
 
 
 
 
 

שרותי חשבות חוץ

 
שרותי חשבות חוץ
 
צוות מקצועי ובראשו מנהל כספים צמוד, יעניק לך ליווי עסקי פיננסי מקצועי. מנהל הכספים בהשכלתו הינו רואה חשבון בעל ידע עסקי בתחום הפיננסי ואשר ייתן לך דיווח על תוצאות פעילות עסקית עדכנית של העסק אחת לשבוע ועל פי דרישה וכן ישתף אותך בסוגיות הקשורות לפעילות העסקית הפיננסית, במטרה לקבל החלטה עסקית נבונה ומתאימה לתנאי העסק.
 
 
 

אקטואריה ואיזון משאבים

 
אקטואריה ואיזון משאבים
 
אקטוארים עושים שימוש בטכניקות מתמטיות וסטטיסטיות בשילוב עם מודלים כלכליים ומימוניים בכדי לכמת סיכונים ולפתח דרכי התמודדות עסקיות עימם. שימוש בכלי החשיבה האקטואריים מאפשר לייצר ערך לעסקים; לתמוך בקבלת החלטות תוך מיפוי והבנה מלאה של הסיכונים, ולתכנן את העתיד לאחר מיפוי האפשרויות השונות.
 
 
 

ליווי עסקי - תכניות עסקיות

 
ליווי עסקי - תכניות עסקיות
 
יעוץ עסקי יעניק לבעל עסק שנמצא במשבר, או בחוסר זמן, סיוע בניהול הנתונים הפיננסים, שקיפות מלאה למצב העסק ברמה חודשית, פיקוח על מערך הגביה ובניית תקציב שנתי. אנו נעניק לבעל העסק ליווי צמוד בבית העסק ברמה יומית ושבועית בהתאם לדרישה וכן ידע וכלים שעל פי הן ניתן לקבל נתונים חודשיים ולקבל החלטות השקעה "און ליין".